object width=”480″ height=”385″>

p>

زادروز رضا شاه بزرگ را شادباش می‌‌گوئیم

سخنی از مرتضی‌ لطفی‌