کلیدواژه ‘خسرو فروهر’

به این میگن مارپیچ سکوت در کمال!

به این میگن مارپیچ سکوت در کمال!
هر کی ۲ ساعت بی بی سی ببینه یا اصلاح طلب میشه یا بی خیال! در بی بی سی هر به اصطلاح آنها روشنفکر و دانشمندی که دعوت میشه یه جوری حرف میزنه انگار هر کی براندازی میخواد خره و نفهمه!
بی بی سی دقیقا هدفش تاثیر گذاری روی ان دسته از مردم است که نه حزب الهی هستن, نه بر انداز, آن دسته که ناراضی هستن ولی نمیدونن چی کار کنن! بی بی سی به آنهابا حقه های روانشناسی زیرکانه القا میکنه که یا بی خیال شین یا اویزون روحانی و خاتمی و هر کی هم این کار را نکنه خله! هر کارشناسی هم میارن پروفسوری این فکرو وحی الهی میدونه !
خسرو فروهر

حماقت, حماقت است چه با کراوات چه با عمامه !

دوستانه میگویم من نه فرمانده می خواهم باشم نه رهبر! وظیفه خودم را روشنگری میدانم. روشنگری هم یعنی همین که با منطق و سند از راستی ها پدافند کنم! میدانم برای خود دشمن میسازم زیرا در همبودگاه ما ایرانیان خرافات و کنش های احمقانه ریشه دار شده است و روشنگری و صداقت هم ثوابی ندارد! به کسی هم بدهکار نیستم. چه فرمانده هخای دوم شمیرانی باشد یا شاه اسماعیل جدید حسینی و یا روحانی و خاتمی!
لطفا خرافاتی ها مزاحم نشوند!
خسرو فروهر, ۲۶ اردیبهشت ۲۵۷۶ ایرانی!

خسرو فروهر :شرف و غیرت ایرانی چه شد؟ به یاد قهرمانان ایران و افشای خیانتکاران – نه به انتصابات اسلامی

خسرو فروهر :شرف و غیرت ایرانی چه شد؟ به یاد قهرمانان ایران و افشای خیانتکاران – نه به انتصابات اسلامی

توضیح واضحات در راستای قانون اساسی!

هر ایرانی حق دارد نظر خود را در راستای قانون اساسی بیان کند! فردای آزادی ایران هم مجلس موسسان منتخب مردم ایران یک قانون اساسی نوین را تدوین خواهد کرد و پس از رای مردم به آن, البته همه ما آزادیخواهان به ان احترام خواهیم گذاشت!
هر حزب و سازمان و اصلا هر ایرانی حق دارد تا زمان آزادی ایران در راستای عقاید خود در رابطه با قانون اساسی ایران نظر داده و یا حتی یک قانون اساسی پیشنهادی تدوین کند!
ساده و کوته نظر خود را گفتم. نیازی هم به توضیح بیشتر نمیبینم زیرا توضیح بدیهیات را توهین به زمان زندگی خود و دوستان میدانم!
با مهر,
خسرو فروهر

خر همان خر است فقط پالانش عوض شده است!

آیا میدانستید که کامبیز حسینی و رضا اصلان در برنامه پلتیک رادیو فردا و با پول دولت اوباما اعلام کرده بودند که خمینی بیشتر ناسیونالیست بوده است تا اسلام گرا؟ و اینکه که خمینی گفته ایران را بر قرآن ترجیح میدهد؟!
آیا میدانستید ماز جبرانی (مشاور رسمی سازمان نایاک و کمدین), رضا اصلان (مشاور رسمی سازمان نایاک و استاد دانشگاه در آمریکا) و کامبیز حسینی همه شوخ و باحال همان شیوه آخوند های جوک بگو مساجد را ادامه میدهند ؟
آیا میدانستید تعداد بینندگان و عاشقان این مزخرفات بیشتر از تمام کتاب هایی بوده است که در سال گذشته در ایران فروخته شد؟
آیا میدانید آخوند ها چگونه از شما سواری میگیرند؟
خسرو فروهر, در سنگر مبارزه با خرافات در برابر ارتشی از خیانت ها و حماقت ها, اردیبهشت ۲۵۷۶ ایرانی

reza aslan - kambiz hosseini - reza aslan

جزم‌اندیشی و نیز معضل اسکولاستیسم در ایران

فکر میکنم در ادامه مبارزه با خرافات در برنامه هایم باید در راستای جزم‌باوری و نیز معضل اسکولاستیسم در ایران و آسیب هایشان به سیستم فکری جامعه ایران امروز بیشتر روشنگری کنم. امیدوارم با تماس با تلویزیون اندیشه از من حمایت کنید زیرا گله گله خرافاتی های باورمند به پیشگویی های شاه نعمت الله ولی ها و قزلباشان سید محمد حسینی مزاحم خواهند شد !

با مهر,
خسرو فروهر

 

تحلیل دلایل اسلامیزه شدن هر دو کشور ترکیه و ایران

خسرو فروهر: پیروزی اسلام گرایان در ترکیه – تحلیل دلایل اسلامیزه شدن هر دو کشور ترکیه و ایران- صفویان و دیگر خرافات تاریخی ایران

ایران, کشورم به کجا میروی؟؟!! امپراتوری تصوف شارلاتانی هماناحکومت حماقت و شارلاتانی؟

ایران, کشورم به کجا میروی؟؟!! امپراتوری تصوف شارلاتانی هماناحکومت حماقت و شارلاتانی؟
بسیار اندوهگین هستم. برای آینده کشورم با چنین مردمانی, جز سیاهی چیزی نمیبینم. دلم گرفته است. وقتی شنیدم در برنامه شب به خیر ۶۰ سید محمد حسینی به خاطر شباهت تلفظ واژگان, سوفسطایی‌گری یا سوفیسم یونان باستان را با صوفیگری مولوی ها و دیگران یکسان دانسته و کل برنامه های خود را بر پایه این نادانی و حماقت بنیاد نهاده است و دیدم صد هزار نفر در کانال تلگرام این آقا عضو هستند, دلم برای تاریخ کشورم سوخت! وقتی شنیدم این شارلاتان واژه یونانی فیلسوف را با صوفی قاطی میکند و ادعا میکند فیلسوف یعنی صوفی و سپس میگوید هر که ری ستارتی نباشد پدر سوخته است وسپس میگوید به دهان کسی که مخالف باشد مشت بزن, دلم برای میهنم سوخت که چرا پس از نیرنگ خمینی باز هم سید شارلاتانی که اینبار ارشمیدس و فیثاغوث را صوفی مینامد, گریبان میهن ما را میگیرد!
وقتی با گوش خودم شنیدم که این آقا برتراند راسل سوسیالیست ضد خرافات را هم ری ستارتی نامید!, وقتی شنیدم ایشان داریوش بزرگ را هم صوفی و دشمن موبدان نامید, دلم برای میهنم سوخت!
وقتی شنیدم ایشان نوع حکومت آرمانی آینده ایران را آریستوکراسی که معنای آن حکومت اشرافیت است را حکومت صوفیان نامید و دیدم صد هزار نفر در کانال تلگرام این آقا عضو هستند, به یاد تظاهرات هواداران سید هندی خمینی افتادم و دلم برای کشورم سوخت!

چقدر باید خرافات در میهن ما خریدار داشته باشد؟! ردیف کردن نام بزرگان تاریخ بدون آگاهی از اندیشه های آنان آیا چیزی جز شارلاتانیسم است؟ نیچه و برتراند راسل را هم اندیش خواندن و صفویان را نماد انسانیت نامیدن, نامش چیست؟ چرا باید این همه جفنگیات خریدار داشته باشد!؟ کسی به من تفاوت جفنگیات خمینی را با سخنان این آقا بگوید؟! هوادارانشان هم که در لومپن بودن رقابتی تنگاتنگ دارند!
چرا درویشان راستین به این شخص پاسخی نمیدهند! من که نه درویشم و نه باوری به ان دارم ولی مولوی کجا و این شارلاتان ها کجا؟!
بسیار اندوهگین هستم. برای آینده کشورم با چنین مردمانی جز سیاهی چیزی نمیبینم. دلم گرفته است.

با مهر,

خسرو فروهر

 

 

سایت رادیو زمانه و آخوند کدیور همگام در در حمایت از کشتار هواداران پهلوی!

سایت رادیو زمانه و آخوند کدیور همگام در در حمایت از کشتار هواداران پهلوی!

سایت زمانه به مناسبت ۱۹ فروردین و سی و هشتمین سالگرد اعلام جمهوری اسلامی در ایران مقاله ای از آخوند کدیور را پخش کرد که از همان آغاز با استفاده از القاب زباله های تاریخ” , “طاغوت” “مشتی ماجراجو و از خدا بی خبرفحاشی و توهین به هواداران پهلوی در ان بوده است! جالب این است که در بخش کامنت ها نوشته بودند” کامنت های توهین آمیز پخش نمیشود!” این هم پاسخی که من برای سایت رادیو زمانه فرستادم:

ادمین سایت نوشته است ” کامنت های توهین آمیز پخش نمیشود!” آیا خود ادمین نوشته توهین آمیز آخوند کدیور را خوانده است؟؟گویا برای سایت زمانه فحاشی به هواداران رژیم گذشته توهین حساب نمیشود! این نوشته همان آغازش به من و هم اندیشان من توهین میکندزباله تاریخ” , “طاغوت” و اراجیفی از این قبیل نشان از این دارد که هنوز ادمین سایت زمانه و آخوند کدیور باورمند به کشتار هواداران پادشاهی مانند روز های اول پیروزی انقلابشان هستند!

آخوند کدیور و ادمین سایت زمانه گویا فراموش کرده اند که فقط یک گروه هرگز با خمینی همکاری نکرد و آنهم هواداران مکتب پهلویسم بودندزمانه که پولش را دولتهای اروپایی میدهند و آخوند کدیور هم که گویا امداد های غیبی روزی اش را میدهند, بهتر است به میهن پرستانی که هرگز با جمهوری اسلامی همکاری نکردندتوهین نکنند!!

در روز یکشنبه به این توهین و دیگر مسائل “زمانه” و آخوند کدیور در برنامه خود اشاره خواهم کرد!

خسرو فروهر 

akhond kadivar va radio zamaneh

 

 

 

سری برنامه های افشاگرانه درباره صوفیگری, دکانداران درویش نما, جنایات صفویان و خرافات سیاسی

دوستان من از فردا در تلویزیون اندیشه یک سری برنامه های افشاگرانه درباره صوفیگری, دکانداران درویش نما, جنایات صفویان و خرافات سیاسی انجام خواهم داد. مدتها پیش از این در تلویزیون ها و برنامه های دیگر در این راستا سخن گفته بودم ولی احساس میکنم امروز دوباره این افشاگری ها دوباره لازم است! فردا پنجشنبه: ساعت: ۱۳:۰۰ کالیفرنیا, ۰۰:۳۰ نیمه شب ایران, ۲۲:۰۰ اروپای مرکزی
خسرو فروهر