همیاری

دوستان متاسفانه مجبور به یاداوری هستم که همیاری مالی برای ادامه برنامه های من گناه کبیره نیست! در وبلاگ من گزینه های لازم موجود است! بهترین راه انتخاب همیاری ماهیانه است!
با مهر,
خسرو فروهر

اضافه کردن نظر