بایگانی ژوئن 14th, 2017

کاروان ابتذال

مردمی که کثافت کاری بهمن ۵۷ را انقلاب مینامند قهرمانان جدیدشان هم از قماش سید ممد خان حسینی بخوانید شاه اسمائیل کالیفرنیایی, احمدی نژاد مموتی, روحانی جون و کامبیز حسینی پارازیتی خواهند بود!
از سرنوشت باید سپاسگزار باشم که از این مردمان بی نیاز هستم و امیدوارم این افراد هر چه بیشتر از من متنفربوده و کمتر و کمتر بیننده برنامه هایم باشند!
زندگی زیبا است و باید به آن ارزش گذاشت!
با مهر,
خسرو فروهر

 

 

وصل امید به بند تنبان یک حزب اللهی لیبرالیسم نیست

بهانه های آبگوشتی از گرگ ها بودا نمیسازد! ماکیاولیسم را با نشان فروهر همراه کردن زرنگی نیست, بلکه یا خریت است یا نشان از انحطاط کامل یک ملت دارد!
آویزان شدن به ریش فلان آخوند سیاست نیست, وصل امید به بند تنبان یک حزب اللهی لیبرالیسم نیست و شیرجه زدن به ابتذال جهش قهرمانانه نام ندارد!
در همان دوران جنبش سبز پیش بینی کرده بودم که مردمی که اینگونه جنایات موسوی را یک شبه فراموش میکنند, روزی هم از همین احمدی نژاد فرشته آزادی خواهند ساخت! امروز میبینم که تنها اشتباه پیشبینی ام این بود که فکر میکردم برای تحمیق جدید مردم ما ۱۵ سالی حدودا زمان لازم باشد!
گویا زیادی روی مردم حساب باز کرده بودم! دیدم یک آقایی شروع کرده به نام لیبرالیسم از احمدی نژاد قهرمان ساختن و یک گله از ایرانیان هم ذوق زده برایش کف میزنند!!
داشتم مینوشتم که برایم دیدن این چیز ها غم انگیز است ولی هنگام نوشتن این مطلب متوجه شدم که دیگر احساسی ندارم! نه عصبانی هستم و نه غمگین! گویا دیگر این مردمان نمیتوانند من را با حماقت و بی وجدانی خود شگفت زده کنندو ناخود آگاه به این کج فرهنگی عادت کرده ام!
خوشحالم که از بسیاری از این افراد دور هستم! امیدوارم هر روز کمتر مورد توجه این مردمان باشم و از من بدشان بیاید!
روز زیبایی است. هوا گرم و دلچسب است. چند روزی بیمار بودم و خانه نشین. امروز کمی بهتر شده ام و حس خوبی دارم. خوشحالم که راه خودم را میروم و از تکروی ابایی ندارم.
خسرو فروهر, خرداد ماه ۲۵۷۶ شاهنشاهی ایرانی