بایگانی آوریل 5th, 2017

سری برنامه های افشاگرانه درباره صوفیگری, دکانداران درویش نما, جنایات صفویان و خرافات سیاسی

دوستان من از فردا در تلویزیون اندیشه یک سری برنامه های افشاگرانه درباره صوفیگری, دکانداران درویش نما, جنایات صفویان و خرافات سیاسی انجام خواهم داد. مدتها پیش از این در تلویزیون ها و برنامه های دیگر در این راستا سخن گفته بودم ولی احساس میکنم امروز دوباره این افشاگری ها دوباره لازم است! فردا پنجشنبه: ساعت: ۱۳:۰۰ کالیفرنیا, ۰۰:۳۰ نیمه شب ایران, ۲۲:۰۰ اروپای مرکزی
خسرو فروهر