بایگانی آوریل 3rd, 2017

دروغ مذاکرات اتمی برنامه ای که ۲ سال پیش در تلویزیون اندیشه انجام دادم.

دروغ مذاکرات اتمی برنامه ای که ۲ سال پیش در تلویزیون اندیشه انجام دادم. خودتان قضاوت کنید: دروغ مذاکرات اتمی و کلاهی که بر سر مردم ایران رفت. عوامل پشت پرده و منافع پنهان کسانی که باری دیگر به مردم ایران دروغ گفتند

مصاحبه دوم خانم زینا تهرانی با خسرو فروهر در کانال یک