بایگانی آوریل 1st, 2017

سیزده بدر

لطفا یکی به این اراذل و اوباش اسلامی و چپی یادآوری کند که فردا سیزده بدر است نامش را تغییر ندهند! نوروز هم نوروز بود و چهار شنبه سوری هم خدا وکیلی ربطی به این اشغال ها ندارد! این اراذل و اوباش که تمام زندگیشان مزخرف و خرافات است لطفا دست از سر سنتهای زیبای ایرانی, که همه پر از شادی و جشن هستند, بردارند. اینها گویا با هر چه ایرانی است مشکل دارند!
خسرو فروهر

 

4320289_575