بایگانی مارس, 2017

سیرک انتخابات امسال – افتضاح ۵۷ و شاعران و ترانه سرایان چپ و خمینی رهبر بی سواد آنها

هویت ایرانی و علل تاریخی شکست ایرانیان از اعراب

هویت ایرانی و علل تاریخی شکست ایرانیان از اعراب

دروغ های جمهوری اسلامی – خط فارسی و نه خط عربی

خسرو فروهر : افشای حامیان جمهوری اسلامی و پاسخ به حمله آنها به ترامپ

House of Commons passes anti-Islamophobia motion M-103! Leftists made first steps to forbid any criticism of #Islam in #Canada!

House of Commons passes anti-Islamophobia motion M-103! Leftists made first steps to forbid any criticism of #Islam in #Canada!

C7T36ymWwAAQlsS

ترامپ و دشمنانش – افشای دروغ های سازمان نایاک و جمهوری اسلامی

خسرو فروهر : ترامپ و دشمنانش – افشای دروغ های سازمان نایاک و جمهوری اسلامی

مصاحبه من با خانم زینا تهرانی در تلویزیون کانال یک:

نوروز ۲۵۷۶

با بهترین آرزو ها فرا رسیدن نوروز باستانی را به همه میهن پرستان شادباش میگویم.
از همه دوستان پوزش می خواهم که نمیتوانم پاسخ تک تک پیام های شما گرامیان را بدهم.
خسرو فروهر نوروز ۲۵۷۶

 

نوروز ۲۵۷۶

نخستین بار: مقایسه تاریخ ژاپن در دوران تحولات “میجی” و ایران دوران رضا شاه – نگاهی به اوستا و پاسخی به ماکیاولیسم احمقانه روشنفکرنمایان ایرانی

نخستین بار: مقایسه تاریخ ژاپن در دوران تحولات “میجی” و ایران دوران رضا شاه – نگاهی به اوستا و پاسخی به ماکیاولیسم احمقانه روشنفکرنمایان ایرانی

زادروز رضا شاه بزرگ و چهارشنبه سوری را شادباش میگویم

shah -4shanbehsouri