بایگانی ‘برنامه‌های تلویزیونی’

تحلیل تاکتیک های جنگ تبلیغاتی و نقش بی بی سی در آن – افشای دروغ کثیف مسجد سازی و تهمت زدن به شاه – یادی از آزاد سازی خرمشهر

مرگ بر جمهوری اسلامی و خائنین به میهن

سپاه پاسداران و جنگ قدرت – پشت پرده انتخابات آخوندی و افشای نقش بی بی سی

سپاه پاسداران و جنگ قدرت – پشت پرده انتخابات آخوندی و افشای نقش بی بی سی – برنامه ویژه خسرو فروهر
دیدن این برنامه را به همه میهن پرستان پیشنهاد میکنم. لطفا در پخش این برنامه یاری کنید!

هر کاری که امروز در برنامه های خودم میکنم برای نجات خودم و یا نسل سوخته خودم نیست, زیرا امیدی ندارم! ولی تلاش میکنم که نسل های دیگر توسط نسل اشغال فسیل های ۵۷ سوزانده نشود! با مهر, خسرو فروهر

هر کاری که امروز در برنامه های خودم میکنم برای نجات خودم و یا نسل سوخته خودم نیست, زیرا امیدی ندارم! ولی تلاش میکنم که نسل های دیگر توسط نسل اشغال فسیل های ۵۷ سوزانده نشود!
با مهر,
خسرو فروهر

افشای دروغ های روحانی و هنرمندان دولتی

 

همانطور که دیدید پیشبینی که از یک ماه پیش مکرر در برنامه در راستای انتصابات میگفتم, درست بود. امیدوارم شما عزیزان دوستان خود را نیز به دیدن برنامه هایم دعوت کنید. البته یکی به آخوند ها بگوید: رای هاتان که شد ۲۵ میلیون نه ۴۰ میلیون , ریاضی چی شد پس؟
با سپاس خسرو فروهر 

پاسخی دندان شکن به همه دشمنان پهلوی ها و همه یاران جمهوری اسلامی و هواداران شرکت در انتصابات

خسرو فروهر :شرف و غیرت ایرانی چه شد؟ به یاد قهرمانان ایران و افشای خیانتکاران – نه به انتصابات اسلامی

خسرو فروهر :شرف و غیرت ایرانی چه شد؟ به یاد قهرمانان ایران و افشای خیانتکاران – نه به انتصابات اسلامی

چگونه در صدای امریکا خمینی ناسیونالیست شد؟ نگاهی به خوانندگان و هنر پیشگان در خدمت جمهوری اسلامی – رابطه تبلیغات سیگار مارلبورو و مهتاب کرامتی سوار کار اسلامی!!

چگونه در صدای امریکا خمینی ناسیونالیست شد؟ نگاهی به خوانندگان و هنر پیشگان در خدمت جمهوری اسلامی – رابطه تبلیغات سیگار مارلبورو و مهتاب کرامتی سوار کار اسلامی!!

شگردها و روش های تبلیغاتی مدرن برای تبلیغ جمهوری اسلامی توسط به اصطلاح “بچه باحال های امروزی” از رضا اصلان, کامبیز حسینی تا مهتاب کرامتی و هیلا صدیقی ها

شگردها و روش های تبلیغاتی مدرن برای تبلیغ جمهوری اسلامی توسط به اصطلاح “بچه باحال های امروزی” از رضا اصلان, کامبیز حسینی تا مهتاب کرامتی و هیلا صدیقی ها

افشای سو استفاده از روش های روانشناسی و تبلیغاتی برای تبلیغ و پدافند از حکومت دینی جمهوری اسلامی در رادیو فردا با مثال مصاحبه کامبیز حسینی با رضا اصلان

افشای سو استفاده از روش های روانشناسی و تبلیغاتی برای تبلیغ و پدافند از حکومت دینی جمهوری اسلامی در رادیو فردا با مثال مصاحبه کامبیز حسینی با رضا اصلان