بایگانی ‘برنامه‌های تلویزیونی’

جمهوری اسلامی ادامه دهنده جنایات صفویان در ایران – از جنایات امپراتوری تصوف تا جنایات ولایت فقیه

جمهوری اسلامی ادامه دهنده جنایات صفویان در ایران – از جنایات امپراتوری تصوف تا جنایات ولایت فقیه

Khosro Fravahar – E2 Channel

تحلیل دلایل اسلامیزه شدن هر دو کشور ترکیه و ایران

خسرو فروهر: پیروزی اسلام گرایان در ترکیه – تحلیل دلایل اسلامیزه شدن هر دو کشور ترکیه و ایران- صفویان و دیگر خرافات تاریخی ایران

رضا شاه, مصدق و راه آهن

سیرک انتصابات اسلامی با شرکت گوزیلا, کینگ کونگ و شرکا سپس در قسمت اصلی برنامه ادامه سخنان در راستای خرافات, پیامبران و شارلاتان های مدرن

سیرک انتصابات اسلامی با شرکت گوزیلا, کینگ کونگ و شرکا سپس در قسمت اصلی برنامه ادامه سخنان در راستای خرافات, پیامبران و شارلاتان های مدرن

مسائل روز و پاسخی به سایت رادیو زمانه و آخوند کدیور و سپس ادامه سخن پنجشنبه در افشای تاجران صوفی نما و خرافات

ابراهیم رئیسی و سیرک انتصابات جمهوری اسلامی ++ بخش یکم:صوفیگری, دکانداران درویش نما, جنایات صفویان و خرافات سیاسی

خسرو فروهر ۱: صوفیگری و شارلاتان ها, سوءاستفاده از نام مولانا – ۲: چرا ابراهیم رئیسی کاندید شد!
در یک سری از برنامه های خود در راستای صوفیگری از سوءاستفاده از نام مولوی تا جنایات صفوی تا شارلاتانهای لوس انجلسی سخن خواهم گفت!

دروغ مذاکرات اتمی برنامه ای که ۲ سال پیش در تلویزیون اندیشه انجام دادم.

دروغ مذاکرات اتمی برنامه ای که ۲ سال پیش در تلویزیون اندیشه انجام دادم. خودتان قضاوت کنید: دروغ مذاکرات اتمی و کلاهی که بر سر مردم ایران رفت. عوامل پشت پرده و منافع پنهان کسانی که باری دیگر به مردم ایران دروغ گفتند

مصاحبه دوم خانم زینا تهرانی با خسرو فروهر در کانال یک

سیرک انتخابات امسال – افتضاح ۵۷ و شاعران و ترانه سرایان چپ و خمینی رهبر بی سواد آنها