بایگانی ‘نوشته ها’

عبدالله مؤمنی

هشدار – هشدار!! در راستای #عبدالله_مؤمنی و تبلیغات دویچه وله و بی بی سی برای این اصلاح طلب اسلام گرا و انتخابات شورای شهر!
حتی قاطر زحمتکشی که ۳۸ بار ! پایش در همان سوراخ قبلی در زمین گیر کند را تیر خلاص میزنند! اگر این بار هم برای شما عبدالله مؤمنی و اینکه زندان بوده است سوراخی شد که باز در تبلیغات جمهوری اسلامی زمینگیر شوید, سزای شما در سیاست چیست؟! برای یاد آوری عبدالله مؤمنی همان است که معتقد بود «رای به کروبی رای به دموکراسی و حقوق بشر است.» و یادمان باشد که کروبی همان آخوند دزد و رییس مجلس اسلامی است که در بنیاد شهید حتی به زن و بچه به اصطلاح شهدای خود اینها هم رحم نمیکرد!
خسرو فروهر, اردیبهشت ماه ۲۵۷۶ ایرانی

16123021_1851781641706767_8959344445661118464_n

پهلویسم

چرا اصل را با نام نویسنده پخش نمیکنید؟ مدتی است اشخاص پست و دزدی این نوشته من را به صورت تصویر در آورده ولی فقط نام من را حذف کرده اند! دزدان حسود و پلید شرمتان باد! بی فرهنگی غریبی است که اصل نوشته من پخش نمیشود بلکه باید نام من نویسنده حذف شود تا برخی نوشته را پخش کنند؟؟!

پهلویسم

برای همیاری برنامه های من: در سمت راست صفحه راه های همیاری نمایان است.

در سمت چپ صفحه راه های همیاری نمایان است.
با مهر , خسرو فروهر

پاسخی منطقی به خرافات سید محمد حسینی وامپراتوری صفوی اش-برنامه فیسبوک خسرو فروهر

هواداران متعصب و فحاش حضرت سید لطفا پیش از فحاشی برنامه را تا آخر ببینند و پیش از حمله به من کمی تحقیق کنند و از خرد خود بهره بگیرند, ضرری ندارد!
پاسخی مستند و منطقی به خرافات سید محمد حسینی و امپراتوری صفوی ایشان – ضبط برنامه فیسبوک خسرو فروهر

ایران, کشورم به کجا میروی؟؟!! امپراتوری تصوف شارلاتانی هماناحکومت حماقت و شارلاتانی؟

ایران, کشورم به کجا میروی؟؟!! امپراتوری تصوف شارلاتانی هماناحکومت حماقت و شارلاتانی؟
بسیار اندوهگین هستم. برای آینده کشورم با چنین مردمانی, جز سیاهی چیزی نمیبینم. دلم گرفته است. وقتی شنیدم در برنامه شب به خیر ۶۰ سید محمد حسینی به خاطر شباهت تلفظ واژگان, سوفسطایی‌گری یا سوفیسم یونان باستان را با صوفیگری مولوی ها و دیگران یکسان دانسته و کل برنامه های خود را بر پایه این نادانی و حماقت بنیاد نهاده است و دیدم صد هزار نفر در کانال تلگرام این آقا عضو هستند, دلم برای تاریخ کشورم سوخت! وقتی شنیدم این شارلاتان واژه یونانی فیلسوف را با صوفی قاطی میکند و ادعا میکند فیلسوف یعنی صوفی و سپس میگوید هر که ری ستارتی نباشد پدر سوخته است وسپس میگوید به دهان کسی که مخالف باشد مشت بزن, دلم برای میهنم سوخت که چرا پس از نیرنگ خمینی باز هم سید شارلاتانی که اینبار ارشمیدس و فیثاغوث را صوفی مینامد, گریبان میهن ما را میگیرد!
وقتی با گوش خودم شنیدم که این آقا برتراند راسل سوسیالیست ضد خرافات را هم ری ستارتی نامید!, وقتی شنیدم ایشان داریوش بزرگ را هم صوفی و دشمن موبدان نامید, دلم برای میهنم سوخت!
وقتی شنیدم ایشان نوع حکومت آرمانی آینده ایران را آریستوکراسی که معنای آن حکومت اشرافیت است را حکومت صوفیان نامید و دیدم صد هزار نفر در کانال تلگرام این آقا عضو هستند, به یاد تظاهرات هواداران سید هندی خمینی افتادم و دلم برای کشورم سوخت!

چقدر باید خرافات در میهن ما خریدار داشته باشد؟! ردیف کردن نام بزرگان تاریخ بدون آگاهی از اندیشه های آنان آیا چیزی جز شارلاتانیسم است؟ نیچه و برتراند راسل را هم اندیش خواندن و صفویان را نماد انسانیت نامیدن, نامش چیست؟ چرا باید این همه جفنگیات خریدار داشته باشد!؟ کسی به من تفاوت جفنگیات خمینی را با سخنان این آقا بگوید؟! هوادارانشان هم که در لومپن بودن رقابتی تنگاتنگ دارند!
چرا درویشان راستین به این شخص پاسخی نمیدهند! من که نه درویشم و نه باوری به ان دارم ولی مولوی کجا و این شارلاتان ها کجا؟!
بسیار اندوهگین هستم. برای آینده کشورم با چنین مردمانی جز سیاهی چیزی نمیبینم. دلم گرفته است.

با مهر,

خسرو فروهر

 

 

خرافات دوستان چرا طرفدار داعش نمیشوند؟؟!!

خرافات دوستان چرا طرفدار داعش نمیشوند؟؟!!
برخی برای پدافند از همکاری های خودشان با هخا و یا سید محمد حسینی و حمایت از خرافات این افراد, به من پاسخ میدهند که خوب این افراد دشمن جمهوری اسلامی هستند و سپس به من میگویند تو حق نداری به خرافات این افراد اعتراض کنی!! پرسش ساده من: چرا طرفدار داعش نمیشوید؟؟!! مگر داعش اکنون دشمن جمهوری اسلامی نیست؟؟!! شما که زرتشت را به ابراهیم تحویل میدهید و کوروش را به قبیله قریش اماله میکنید و عاشق کشتار قزلباشان شیعه صفوی هستید, فرقتان با داعش چیست؟ یعنی چون زرتشت ابراهیم بوده است پس سید !! حسینی نواده زرتشت است! تجارت با خرافات چه راحت است میان مردمان امروز ایران!!

خسرو فروهر

سایت رادیو زمانه و آخوند کدیور همگام در در حمایت از کشتار هواداران پهلوی!

سایت رادیو زمانه و آخوند کدیور همگام در در حمایت از کشتار هواداران پهلوی!

سایت زمانه به مناسبت ۱۹ فروردین و سی و هشتمین سالگرد اعلام جمهوری اسلامی در ایران مقاله ای از آخوند کدیور را پخش کرد که از همان آغاز با استفاده از القاب زباله های تاریخ” , “طاغوت” “مشتی ماجراجو و از خدا بی خبرفحاشی و توهین به هواداران پهلوی در ان بوده است! جالب این است که در بخش کامنت ها نوشته بودند” کامنت های توهین آمیز پخش نمیشود!” این هم پاسخی که من برای سایت رادیو زمانه فرستادم:

ادمین سایت نوشته است ” کامنت های توهین آمیز پخش نمیشود!” آیا خود ادمین نوشته توهین آمیز آخوند کدیور را خوانده است؟؟گویا برای سایت زمانه فحاشی به هواداران رژیم گذشته توهین حساب نمیشود! این نوشته همان آغازش به من و هم اندیشان من توهین میکندزباله تاریخ” , “طاغوت” و اراجیفی از این قبیل نشان از این دارد که هنوز ادمین سایت زمانه و آخوند کدیور باورمند به کشتار هواداران پادشاهی مانند روز های اول پیروزی انقلابشان هستند!

آخوند کدیور و ادمین سایت زمانه گویا فراموش کرده اند که فقط یک گروه هرگز با خمینی همکاری نکرد و آنهم هواداران مکتب پهلویسم بودندزمانه که پولش را دولتهای اروپایی میدهند و آخوند کدیور هم که گویا امداد های غیبی روزی اش را میدهند, بهتر است به میهن پرستانی که هرگز با جمهوری اسلامی همکاری نکردندتوهین نکنند!!

در روز یکشنبه به این توهین و دیگر مسائل “زمانه” و آخوند کدیور در برنامه خود اشاره خواهم کرد!

خسرو فروهر 

akhond kadivar va radio zamaneh

 

 

 

سری برنامه های افشاگرانه درباره صوفیگری, دکانداران درویش نما, جنایات صفویان و خرافات سیاسی

دوستان من از فردا در تلویزیون اندیشه یک سری برنامه های افشاگرانه درباره صوفیگری, دکانداران درویش نما, جنایات صفویان و خرافات سیاسی انجام خواهم داد. مدتها پیش از این در تلویزیون ها و برنامه های دیگر در این راستا سخن گفته بودم ولی احساس میکنم امروز دوباره این افشاگری ها دوباره لازم است! فردا پنجشنبه: ساعت: ۱۳:۰۰ کالیفرنیا, ۰۰:۳۰ نیمه شب ایران, ۲۲:۰۰ اروپای مرکزی
خسرو فروهر

سیزده بدر

لطفا یکی به این اراذل و اوباش اسلامی و چپی یادآوری کند که فردا سیزده بدر است نامش را تغییر ندهند! نوروز هم نوروز بود و چهار شنبه سوری هم خدا وکیلی ربطی به این اشغال ها ندارد! این اراذل و اوباش که تمام زندگیشان مزخرف و خرافات است لطفا دست از سر سنتهای زیبای ایرانی, که همه پر از شادی و جشن هستند, بردارند. اینها گویا با هر چه ایرانی است مشکل دارند!
خسرو فروهر

 

4320289_575

 

هویت ایرانی و علل تاریخی شکست ایرانیان از اعراب

هویت ایرانی و علل تاریخی شکست ایرانیان از اعراب