SHAME

جایزه اسکار به “فروشنده” وجدان و حامی جمهوری اسلامی داده شد!
ایران در زندان استبداد نعلین, خاور میانه در خاک و خون, ولی چپ گرایان هالیوودی اسکار را به کسی میدهند که یک کلمه از جنایات آخوند ها نمیگوید! دریغ از یک کلمه از مردم خوزستان و یا یک انتقاد کوچک از حکومت آخوندی !؟
البته همین هالیوود چپگرا با ساختن فیلم ۳۰۰ به ناسیونالیسم ایرانی حمله میکند, در آغاز فیلم آرگو شاه ایران را با دروغ بمباران تبلیغاتی میکند!
آیا نیازی به این دارم که کسی توضیح بدهم که چرا چپ ها را آخوند های بی عمامه مینامم ؟؟!!
خسرو فروهر, اسفند ماه ۲۵۷۵ ایرانی

 

farhadi-khatami

استعمار انگلیس در ایران , خلیج فارس, هندوستان و ایرلند

استعمار انگلیس در ایران , خلیج فارس, هندوستان و ایرلند

برای اینکه مارپیچ سکوت را بشکنیم، میگوییم پاینده ایران، جاوید شاه

خسرو فروهر : برای اینکه مارپیچ سکوت را بشکنیم، میگوییم پاینده ایران، جاوید شاه

معجزات اسلامی در سرزمین امام زمانی

معجزات اسلامی در سرزمین امام زمانی
یادی از پروین اعتصامی, صادق هدایت, فریدون فرخزاد و دشمنان آنها

دوستان به اشتباه عکس برنامه اشاره کردند باید بگویم ولی این کار آخوند ها با پروین اعتصامی فرقی ندارد با آنچه من نشان دادم! یکشنبه نشان خواهم داد!

عکس برنامه

برخی دوستان به اشتباه عکس برنامه اشاره کردند باید بگویم البته باید این را نشان میدادم اشتباه شد ولی این کار آخوند ها با پروین اعتصامی فرقی ندارد با آنچه من نشان دادم! یکشنبه نشان خواهم داد!

parvin etesami

به یاد صادق هدایت, پاسخی به بد خواهان

be yad hedayat

مارپیچ سکوت

مارپیچ سکوت چیست؟ مارپیچ سکوت, یکی از روشهای جنگ تبلیغاتی و روشى كه رسانه ها براى ساکت کردن اکثریت به کار میبرند را دو سال پیش برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان افشا کردم! اکنون که افرادی که در زمان لازم آنها را افشا خواهم کرد, در ماه های گذشته هماهنگ با جمهوری اسلامی تلاش گسترده و هماهنگ شده ای برای نابودی من و خفه کردن صدای من انجام میدهند , لازم دیدم این کلیپ را که در آرشیو تلویزیون اندیشه بود را در یوتیوب نیز آپلود کنم. با سپاس از بانو سوگل آیرم که این برنامه دو سال پیشم را به من یادآوری کرد!
با مهر,
خسرو فروهر

اهواز و خوزستان – از رضاشاه تا به امروز

کوبنده وگمان شکن – پاسخ به دشمنان ایران – حتما این برنامه جدید را ببینید!

سقوط ۵۷

سقوط ۵۷, چهره راستین فعالان سیاسی ۵۷ با استفاده از اسناد و مدارک تازه -
در ادامه برنامه قبلی خود در تلویزیون اندیشه با استفاده از اسنادی تا کنون ناگفته چهره راستین دست اندر کاران سقوط ۵۷ را به شما بینندگان گرامی نشان میدهم!