دروغ های جمهوری اسلامی – خط فارسی و نه خط عربی

خسرو فروهر : افشای حامیان جمهوری اسلامی و پاسخ به حمله آنها به ترامپ

House of Commons passes anti-Islamophobia motion M-103! Leftists made first steps to forbid any criticism of #Islam in #Canada!

House of Commons passes anti-Islamophobia motion M-103! Leftists made first steps to forbid any criticism of #Islam in #Canada!

C7T36ymWwAAQlsS

ترامپ و دشمنانش – افشای دروغ های سازمان نایاک و جمهوری اسلامی

خسرو فروهر : ترامپ و دشمنانش – افشای دروغ های سازمان نایاک و جمهوری اسلامی

مصاحبه من با خانم زینا تهرانی در تلویزیون کانال یک:

نوروز ۲۵۷۶

با بهترین آرزو ها فرا رسیدن نوروز باستانی را به همه میهن پرستان شادباش میگویم.
از همه دوستان پوزش می خواهم که نمیتوانم پاسخ تک تک پیام های شما گرامیان را بدهم.
خسرو فروهر نوروز ۲۵۷۶

 

نوروز ۲۵۷۶

نخستین بار: مقایسه تاریخ ژاپن در دوران تحولات “میجی” و ایران دوران رضا شاه – نگاهی به اوستا و پاسخی به ماکیاولیسم احمقانه روشنفکرنمایان ایرانی

نخستین بار: مقایسه تاریخ ژاپن در دوران تحولات “میجی” و ایران دوران رضا شاه – نگاهی به اوستا و پاسخی به ماکیاولیسم احمقانه روشنفکرنمایان ایرانی

زادروز رضا شاه بزرگ و چهارشنبه سوری را شادباش میگویم

shah -4shanbehsouri

امیر عباس فخر آور و خسرو فروهر مهمانان برنامه آقای مسعود صدر

امیر عباس فخر آور و خسرو فروهر مهمانان برنامه آقای مسعود صدر گرامی در تلویزیون پارس – متاسفانه برنامه کامل ضبط نشده است ! رضا شاه و ناسیونالیسم ایرانی – جشنهای ایرانی و هویت ملی ما ایرانیان! بخش صحبت های من در باره جشنهای ایرانی و اوستا و نیز صحبت های امیر در باره مسائل سیاسی امریکا و قسمتهایی دیگر ضبط نشده است

بر سر مشروطه چه آمد؟ فریاد مظلومیت نسل سوخته – عدالت خواهی به یاد نادر جهانبانی – رضا شاه و چهار شنبه سوری

بر سر مشروطه چه آمد؟ فریاد مظلومیت نسل سوخته – عدالت خواهی به یاد نادر جهانبانی – رضا شاه و چهار شنبه سوری