اخبار همگانی

منبع آگاه: بازنویسی سیاست آمریکا در قبال ایران

یک پایگاه خبری آمریکایی گزارش داد:‌ رئیس‌جمهور منتخب در حال اتخاذ رویکردی به غایت متفاوت از دولت کنونی در حوزه‌های امنیت ملی و سیاست خارجی است. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در حال تشکیل تیم امنیت ملی خود ان... Read more

فرهنگی

میتینگ‌ تلگرامی

دردسر تازه رژیم؛ دهه هشتادی ها میتینگ می روند! یک سایت نزدیک به باند نظامی-امنیتی: اگر تلگرام در سال... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

رسانه (Multimedia)

Copyright © 2016 LibertyForIran.Com